ROLETY ZEWNĘTRZNYCH POMIAR

Wymiary rolety zewnętrznej określa się wedle wymiarów wnęki okiennej.


* Przed przystąpieniem do pomiaru sugerujemy konsultację z naszym przedstawicielem.