KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE

Kurtyny przeciwpożarowe zostały stworzone dla obiektów, w których zastosowanie automatycznych barier przeciwpożarowych jest podyktowane wymogami bezpieczeństwa.

Kurtyna przeciwpożarowa może zostać wykorzystana do podziału budynku na strefy bezpieczeństwa i zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru oraz dymu. Dodatkowo zastosowanie kurtyn umożliwia odgrodzenie pomieszczeń o zwiększonym zagrożeniu pożarowym od pozostałej części budynku.

Najistotniejszą zaletą kurtyn przeciwpożarowych jest możliwość zastosowania ich w otwartych pomieszczeniach takich jak lotniska, duże hale, magazyny, gdzie wymogi techniczne, estetyczne i ekonomiczne uniemożliwiają zastosowanie stałych drzwi.

Szara kurtyna przeciwpożarowa zamontowana w holu.

BUDOWA I DZIAŁANIE KURTYNY PRZECIWPOŻAROWEJSILNIK

Biały silnik, który jest montowany w kurtynach przeciwpożarowych.

Silnik przemysłowy


CENTRALKA STERUJĄCA

Otwarta centrala sterująca - jeden z elementów kurtyn przeciwpożarowych

Sterowanie kurtyny p.poż. wraz z awaryjnym sterowaniem UPS

KASETA KURTYNY

Skrzynka montowana z kurtynami przeciwpożarowymi.

Kaseta kurtyny malowana wg. palety RAL

Kurtyny wykonane są z wysokiej jakości materiałów niepalnych.
Ich użycie zatrzymuje rozprzestrzenianie się dymu i pożaru na dwie godziny.
Kurtyna przeciwpożarowa znajduje się w kasecie o wymiarach 200mm na 200mm lub 250mm na 250mm. Wymiar zależy od wielkości płaszcza kurtyny przeciwpożarowej.

Kurtyny montowane są przy suficie, otworach, przejściach, drzwiach, wnękach okiennych i połączone są z systemem przeciwpożarowym, który w razie wystąpienia zagrożenia wysyła sygnał do silnika sterującego kurtyną. Silnik ten powoduje rozsunięcie kurtyny na wymaganą wysokość.

Obecnie posiadamy kurtyny przeciwpożarowe, które posiadają następujące parametry odporności ogniowej EW20/E90.

Rozwijanie kurtyny przeciwpożarowej umożliwia znajdujący się wbudowany silnik. W przypadku awarii prądu kurtyna rozwinie się na maksymalną długość dzięki podłączeniu do awaryjnego zasilania UPS.


CERTYFIKATY

Kurtyny przeciwpożarowe oraz kurtyny dymowe wykonane są z materiałów posiadających certyfikaty honorowane w Unii Europejskiej

  • Badanie przeprowadzone wg. klas 7.5.5 STN EN 13501-2 + A1