CERTYFIKATY i APROBATY - ROLETY ZEWNĘTRZNE i BRAMY ROLOWANE

ALUPROF S.A. jako właściciel systemu konstrukcyjno-technologicznego udziela firmie P.H.U. „Aitix” Tomasz Pustelnik ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom, prawa do produkowania wyrobów objętych Aprobatą techniczną ITB nr.: AT-06-0183/2005 oraz oznaczanie ich znakiem towarowym ALUPROF. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością dla rolet. Aprobata techniczna COBR „Metalplast” AT-06-0183/2005. Na podstawie Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92, poz. 881} w wyniku postępowania aprobacyjnego przeprowadzonego w Centralnym Ośrodku Badawczo – Rozwojowym PEWB „Metalplast”  w Poznaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 roku w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. r 249, poz 2497) na wniosek: ALUPROF Sp. z o.o. ul. Gosłowicka 3, 45-446 Opole wydaje się pozytywną ocenę techniczną i stwerdza się przydatność do stosowania w budownictwie w określonym w niniejszej Aprobacie Technicznej zakresie wyrobu budowlanego pod nazwą: Żaluzje zewnętrzne zwijane systemu ALUPROF Aprobata techniczna zawiera łącznie 54 strony i jest ważna wyłącznie w całości. Powyższa Aprobata techniczna jest nowelizacją Aprobaty Technicznej COBR PEWB Metalplast AT-06-0183/2000. Aprobata techniczna jest dokumentem upoważniającym producenta do dokonania oceny zgodności i wydania, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajowej deklaracji zgodności z niniejszą Aprobatą Techniczną oraz oznakowanie wyrobu znakiem budowlanym. Certyfikat Państwowego Zakładu Higieny dla bram rolowanych.

CERTYFIKATY i APROBATY - ROLETY MATERIALOWE, ŻALUZJE PIONOWE

Atest higieniczny na materiały do produkcji rolet. Raport z badań nad roletami. Raport z badań nad roletkami

CERTYFIKATY i APROBATY - BRAMY SEGMENTOWE

Certyfikat dla bram segmentowych. Certyfikat dla bram segmentowych.

Certyfikaty

Certyfikat dla bram segmentowych. Certyfikat dla bram segmentowych. Certyfikat dla bram segmentowych. Certyfikat dla bram segmentowych. Certyfikat dla bram segmentowych.